Editorial Team

Reditor-in-chief:
Prof. Ph.D. Ewa Baum - Medical University of Warsaw Karol Marcinkowski in Poznań
ebaum@ump.edu.pl
ORCID 0000-0002-0503-0562

Deputy Editor-in-Chief:
Ph.D. Adam Czabański, prof. AJP - Academy of Jakub of Paradyż in Gorzów Wielkopolski
aczabanski@interia.pl
ORCID 0000-0002-7878-7558

Fr. Dr. Arkadiusz Nowak - Institute of Patient Rights and Health Education, Collegium Medicum of the University of Zielona Góra
a.nowak@aids.gov.pl, arknowak@poczta.onet.pl
ORCID 0000-0001-8638-0208

Editorial Secretary:
Dr. Rafał Staszewski - Medical Research Agency, Medical University of Warsaw. Karol Marcinkowski in Poznań -
rafal.staszewski@ump.edu.pl
ORCID 0000-0001-9062-0737

Members of the Editorial Board:

 1. Prof. Antoni Dudek - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 
  a.dudek@uksw.edu.pl
  ORCID 0000-0002-9086-8625
 2. Prof. Zbigniew Izdebski - University of Zielona Góra
  z.izdebski@ips.uz.zgora.pl
  ORCID 0000-0003-0165-1860
 3. Prof. Kamil Torres - Medical University of Lublin
  kamil.torres@umlub.pl
  ORCID 0000-0001-5602-3744
 4. Ph.D. Ewelina Chawłowska - Medical University of Warsaw Karol Marcinkowski in Poznań ewierz@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-1966-9498
 5. Prof. Ph.D. Jakub Pawlikowski - Collegium Medicum of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Medical University of Lublin
  jakub.pawlikowski@umlub.pl
  ORCID 0000-0002-8277-8515
 6. Dr. Robert Tabaszewski - John Paul II Catholic University of Lublin -
  robert.tabaszewski@kul.pl
  ORCID 0000-0002-7737-0056
 7. Prof. Ph.D. Dorota Karkowska - Collegium Medicum of the Jagiellonian University 
  dorota.karkowska@uj.edu.pl
  ORCID 0000-0001-8023-9182
 8. Ph.D. med. Łukasz Balwicki, prof. university - Medical University of Gdańsk -
  lukasz.balwicki@gumed.edu.pl
  ORCID 0000-0002-8821-7911
 9. Fr. Prof. UKSW Ph.D. Andrzej Kobyliński - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw -
  a.kobylinski@uksw.edu.pl
  ORCID 0000-0003-2252-8634
 10. Ph.D. Dominika Wilczyńska - Department of Physical Culture, Gdansk University of Physical Education and Sport, Poland
  dominika.wilczynska@awf.gda.pl
  ORCID 0000-0002-4332-01577
 11. Dr. Izabela Jaworska
 12. Dr. Maria Nowosadko - Medical University of Warsaw Karol Marcinkowski in Poznań mnowosadko@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-7746-5987
 13. Ph.D. Monika Karasiewicz – Medical University of Warsaw Karol Marcinkowski in Poznań - mkarasiewicz@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-8373-037X

 

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Ewa Baum - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ebaum@ump.edu.pl
ORCID 0000-0002-0503-0562

Zastępcy Redaktora Naczelnego:
Dr hab. Adam Czabański, prof. AJP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
aczabanski@interia.pl
ORCID 0000-0002-7878-7558

Ks. dr Arkadiusz Nowak - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
a.nowak@aids.gov.pl, arknowak@poczta.onet.pl
ORCID 0000-0001-8638-0208

Sekretarz Redakcji:
Dr Rafał Staszewski - Agencja Badań Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu -
rafal.staszewski@ump.edu.pl
ORCID 0000-0001-9062-0737

Członków Rady Redakcyjnej:

 1. Prof. Antoni Dudek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - a.dudek@uksw.edu.pl
  ORCID 0000-0002-9086-8625
 2. Prof. Zbigniew Izdebski - Uniwersytet Zielonogórski -
  z.izdebski@ips.uz.zgora.pl
  ORCID 0000-0003-0165-1860
 3. Prof. Kamil Torres - Uniwersytet Medyczny w Lublinie -
  kamil.torres@umlub.pl
  ORCID 0000-0001-5602-3744
 4. Dr hab. Ewelina Chawłowska - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - ewierz@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-1966-9498
 5. Prof. dr hab. Jakub Pawlikowski - Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie -
  jakub.pawlikowski@umlub.pl
  ORCID 0000-0002-8277-8515
 6. Dr Robert Tabaszewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II -
  robert.tabaszewski@kul.pl
  ORCID 0000-0002-7737-0056
 7. Prof. dr hab. Dorota Karkowska - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  dorota.karkowska@uj.edu.pl
  ORCID 0000-0001-8023-9182
 8. Dr hab. med. Łukasz Balwicki, prof. uczelni - Gdański Uniwersytet Medyczny 
  lukasz.balwicki@gumed.edu.pl
  ORCID 0000-0002-8821-7911
 9. Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -
  a.kobylinski@uksw.edu.pl
  ORCID 0000-0003-2252-8634
 10. Dr hab. Dominika Wilczyńska - Department of Physical Culture, Gdansk University of Physical Education and Sport, Poland
  dominika.wilczynska@awf.gda.pl
  ORCID 0000-0002-4332-0157
 11.  Dr Izabela Jaworska
  ORCID
 12. Dr Maria Nowosadko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - mnowosadko@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-7746-5987
 13. Dr n. farm. Monika Karasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - mkarasiewicz@ump.edu.pl
  ORCID 0000-0002-8373-037X
This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.