Autor - szczegóły

Trzcionka, Joanna, WNH UKSW

  • Vol 13, Nr 2 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    „C Z Ł O W I E K A (TERAZ), O MUZO, WYPOWIEDZ”1 . PRÓBA ROZPOZNANIA ARTYSTYCZNEGO KSZTAŁTU DRAMATU NORWIDA KLEOPATRA I CEZAR
    Abstrakt
  • Vol 7, Nr 2 (2009) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
    „Monologami są rozmowy” . Liryczność w Pierścieniu Wielkiej Damy Cypriana Norwida
    Abstrakt  PDF