Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego

  1. dr Ewangelina Skalińska, WNH UKSW, Polska

Redaktor merytoryczny

  1. dr Tomasz Korpysz, WNH UKSW, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Magdalena Bober-Jankowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Humanistycznych., Polska