Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora, WNH UKSW, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, WNH UKSW, Poland

Sekretarz redakcji

dr Łukasz Kucharczyk, WNH UKSW, Poland

Członkowie redakcji

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak, WNH UKSW, Poland

prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba, WNH UKSW, Poland

prof. UKSW dr hab. Paweł Stangret, WNH UKSW, Poland

prof. UKSW dr hab. Raoul Bruni, WNH UKSW, Poland

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, WNH UKSW, Poland

prof. UKSW dr hab. Zajkowska, WNH UKSW, Poland

dr Mateusz Kowalski, WNH UKSW, Poland

 

Rada naukowa

prof. Benjamin Acosta-Hughes, Uniwersytet Ohio – The Ohio State University (Columbus, Ohio, USA)

prof. Gianfranco Agosti, Uniwersytet Rzymski La Sapienza (Rzym)

prof. Josef Barton, Uniersytet Karola (Praga)

dr hab. Janusz Detka, prof. ucz., UJK (Kielce),

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. em., UKSW (Warszawa),

dr hab. Margreta Grigorova, prof. ucz., Wielkotyrnowski Uniwersytet im. świętych Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo),

prof. David Hernández de la Fuente, Uniwersytet Complutense w Madrycie (Madryt)

prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku (Słupsk),

prof. dr hab. Jarosław Ławski, UwB (Białystok),

Prof. Massimo Natale, Professore Associato, Università di Verona (Verona, Italia) – profesor uczelni

Prof. Alessandro Polcri, Associate Professor, Fordham University (New York, USA) – profesor uczelni

prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, UwB (Białystok),

dr hab. Anna Ryś, prof. ucz., UG (Gdańsk)

prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin),

dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. ucz., UJK (Kielce),

Prof.ssa Caterina Verbaro, Professore Ordinario, Università LUMSA (Roma, Italia) – profesor zwyczajny

dr hab. Jean Ward, prof. ucz., UG (Gdańsk)

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, prof. em., UW (Warszawa)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP