Autor - szczegóły

Muszyńska, Małogrzata, WNH UKSW, Polska

  • Nr 23 (2017) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
    ELEMENTY WIDOWISKA BOŻONARODZENIOWEGO W POEMACIE DWUNASTU ALEKSANDRA BŁOKA
    Abstrakt  PDF