Cybulski, Łukasz, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 6 Nr 1 (2009) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Wygodna demagogia? O problemach metody badań kaznodziejstwa w Rzeczypospolitej oskarżanych narodów
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP