Nurzyńska, Agnieszka, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Tom 20 Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
WANDA CYPRIANA NORWIDA WOBEC TRADYCJI STAROPOLSKIEJ
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP