Jarzyna, Anita


Colloquia Litteraria Tom 3 Nr 1/2 (2008) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Rafał Wojaczek: "To się Norwid kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz"
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP