Kozłowska, Anna, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 2 Nr 1/2 (2007) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata. Glosa do książki Anny Różyło "Dzień, noc i inne pory doby - studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej"
Szczegóły PDF

Colloquia Litteraria Tom 2 Nr 1/2 (2007) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Wokół "Quidama". W 150. rocznicę powstania utworu
Szczegóły PDF

Colloquia Litteraria Tom 3 Nr 1/2 (2008) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Język poetycki Karola Wojtyły. Próba charakterystyki
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP