Kuczera-Chachulska, Bernadetta, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 2 Nr 1/2 (2007) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety
Szczegóły PDF

Colloquia Litteraria Tom 12 Nr 1 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Aleksander Wat i romantyzm. (Jeszcze)
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 13 Nr 2 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
MIĘDZY REALIZMEM OBSERWACJI A WIZJĄ. PROCES TWÓRCZY I WARTOŚĆ JEGO REZULTATU NA PRZYKŁADZIE PIERWSZEJ CZĘŚCI NIE-BOSKIEJ KOMEDII ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
Abstrakt PDF


Colloquia Litteraria Tom 16 Nr 1 (2014) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Marian Maciejewski i jego projekt naukowy (zapomniane, przeoczone...) wprowadzenie
Abstrakt PDF


Colloquia Litteraria Tom 10 Nr 1 (2011) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Utwór literacki jako dzieło sztuki (na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989 roku)
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 11 Nr 2 (2011) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Późne arcydzieła Miłosza
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 19 Nr 2 (2015): Niedoceniona i przeceniona – literatura polska po 1989 roku - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
O POLSKIEJ POEZJI PO 1989 ROKU (BRAKI I „NADDATKI”) – SZKIC KRYTYCZNOLITERACKI
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 20 Nr 1 (2016): Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczypospolitej) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
AKSJOLOGIA ROMANTYZMU WOBEC LITERATURY STAROPOLSKIEJ (WPROWADZENIE DO PROBLEMU)
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP