Bober-Jankowska, Magdalena, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska


Colloquia Litteraria 2018: Online first - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Naruszewiczowy przekład dzieł Tacyta
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP