Buś, Marek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska


Colloquia Litteraria Nr 22 (2017) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Jak są zrobione wykłady Norwida o Słowackim
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP