Maciejewski, Marian


Colloquia Litteraria Tom 1 Nr 1 (2006) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Liryczne świadectwo "pustego grobu"
Abstrakt Bez nazwy PDF PDF PDF


Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
The Lyric Testimony of "Pusty grób" ("The Empty Sepulchre")
Szczegóły PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP