Marlęga, Monika, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 14 Nr 1 (2013) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Listy Augusta Cieszkowskiego juniora do Mariana Zdziechowskiego z lat 1907–1913
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP