Chachulski, Tomasz, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Nr 2 (2017): Special issue - Studies in Romanticism - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Mickiewicz and Trembecki - Once Again: "Już się z pogodnych niebios..." ("Now, from the Bright Sky...")
Abstrakt PDF PDF (English)

Colloquia Litteraria Nr 1 (2017): Special Issue - Studies in Contemporary Literature - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Jerzy Stempowski and the Heritage of the Enlightenment
Szczegóły PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP