Korpysz, Tomasz, WNH UKSW, Polska


Colloquia Litteraria Tom 1 Nr 1 (2006) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
O Norwidzie nie tylko dla maturzystów (na marginesie książki Stanisława Falkowskiego)
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Nr 4 (2018): Special Issue - Advances in Cyprian Norwid Studies - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI—A NORWID SCHOLAR
Szczegóły PDF (English)


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP