Kruszewski, Wojciech, WNH KUL


Colloquia Litteraria Tom 21 Nr 2 (2016) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
Adam Jerzy Czartoryski "Wstęp do historii litewskiej" (fragment)
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP