Kudyba, Wojciech, WNH UKSW


Colloquia Litteraria Tom 3 Nr 1/2 (2008) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Epifanie w drodze do Babadag
Szczegóły PDF

Colloquia Litteraria Tom 12 Nr 1 (2012) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
DYSKUSJA WOKÓŁ PROJEKTÓW WYDAWNICZYCH W KORESPONDENCJI JERZEGO GIEDROYCIA I ALEKSANDRA WATA
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 14 Nr 1 (2013) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Aksjologia literacka w pismach Jerzego Stempowskiego
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 16 Nr 1 (2014) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Pasierb – eseista. Stan posiadania, perspektywy badawcze
Abstrakt

Colloquia Litteraria Tom 10 Nr 1 (2011) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Monografia jest konieczna. Monografia jest niemożliwa
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 11 Nr 2 (2011) - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
Drzwi do pokoju
Abstrakt PDF

Colloquia Litteraria Tom 19 Nr 2 (2015): Niedoceniona i przeceniona – literatura polska po 1989 roku - SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE
MIEJSCE I PAMIĘĆ W PÓŹNEJ TWÓRCZOŚCI MARKA NOWAKOWSKIEGO. PROLEGOMENA
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP