cl, redakcja


Colloquia Litteraria Tom 24 Nr 1 (2018) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
LO SPAZIO DELL'ARTE DELLA PAROLA NELLA RIFLESSIONE ESTETICA DI WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI
Abstrakt .pdf

Colloquia Litteraria Tom 24 Nr 1 (2018) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
EIDOS E PROBLEMA SEMANTICO NELL'ESTETICA DI WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI. OSSERVAZIONI IN MARGINE ALLA RACCOLTA DI SCRITTI "INTORNO AL BELLO"
Abstrakt .pdf

Colloquia Litteraria Tom 24 Nr 1 (2018) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
PRZEMÓWIENIE NA KONFERENCJI POLONISTYK UNIWERSYTECKICH
Szczegóły .pdf

Colloquia Litteraria Tom 24 Nr 1 (2018) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
ŻYCIE UKRYTE W SŁOWIE. "BEKSIŃSCY. PORTRET PODWÓJNY" MAGDALENY GRZEBIAŁKOWSKIEJ W ŚWIETLE POSTSTRUKTURALIZMU
Abstrakt .pdf

Colloquia Litteraria Tom 24 Nr 1 (2018) - PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA
O SPUŚCIŹNIE LITERACKIEJ STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO. STUDIA I SZKICE (RECENZJA_
Szczegóły .pdf

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP