Data publikacji : 2022-12-30

Łamanie praw dziecka w Pakistanie

Milcząca zgoda i nadzieja na zmiany

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie sytuacji prawnej i społecznej dzieci w Pakistanie. Dla podjęcia tej dyskusji konieczne jest zestawienie powszechnej definicji „dziecka”, z tymi jakie odnajdujemy w prawodawstwie Pakistanu. Przedstawione również zostaną rekomendacje instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw dziecka. Zestawienie praw najmłodszych obywateli państwa z podstawowymi normami obowiązującymi w społeczności międzynarodowej, pokazuje wiele nadużyć, jakie ciągle są obecne z różnym natężeniem w Pakistanie. Poruszone problemy; dostęp do edukacji, skala wykorzystywania seksualnego dzieci, małżeństwa do których zostają zmuszone, powszechnie akceptowana społecznie praca dzieci i przemoc wobec nich, wskazują na daleko idące rozbieżności pomiędzy prawem i rzeczywistością. Badania niezależnych instytucji ujawniają jednocześnie skale nadużyć i kierunek zmian, które muszą nastąpić w Pakistanie, przede wszystkim w świadomości społecznej dorosłych obywateli.

Słowa kluczowe:

dziecko, prawa dzieci, Pakistan, nadużycia seksualne, praca dzieci, małżeństwa dzieciSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Antosiak, P. (2022). Łamanie praw dziecka w Pakistanie: Milcząca zgoda i nadzieja na zmiany . LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 10–28. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11563

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP