Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

Teksty nadsyłane jako artykuły powinny zawierać następujące elementy formalne:

imię i nazwisko autora, afiliacja, ORCID; tytuł i śródtytuły; polskie i angielskie abstrakty długości ok. 700-800 (min. 400, maks. 1200) znaków ze spacjami; słowa kluczowe polskie i angielskie (maks. 6, wpisywane do systemu każde osobno); bibliografia załącznikowa.

Abstrakt nie jest prostym streszczeniem. Powinien zwięźle wskazać problem badawczy, drogę jego rozwiązania i zaproponowane wnioski (nie odsłaniając wszystkiego).

Preferowany format przypisów i bibliografii końcowej według Wspólnego systemu opisu bibliograficznego w czasopismach teologicznych w Polsce:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/system/cytowania

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.