Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie może być wcześniej publikowany lub złożony do innego czasopisma;

  • Tekst musi być możliwy do edycji (format doc. lub docx);
  • Tekst ma być napisany czcionką New Times Roman pkt 12, zawierać pojedyncze spacje;
  • Tekst musi być zgodny z wymogami wytycznymi dla Autorów.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Teksty nadsyłane jako artykuły powinny zawierać następujące elementy formalne:

imię i nazwisko autora, afiliacja, ORCID; tytuł i śródtytuły; polskie i angielskie abstrakty długości ok. 700-800 (min. 400, maks. 1200) znaków ze spacjami; słowa kluczowe polskie i angielskie (maks. 6, wpisywane do systemu każde osobno); bibliografia załącznikowa.

Abstrakt nie jest prostym streszczeniem. Powinien zwięźle wskazać problem badawczy, drogę jego rozwiązania i zaproponowane wnioski (nie odsłaniając wszystkiego).

Preferowany format przypisów i bibliografii końcowej według Wspólnego systemu opisu bibliograficznego w czasopismach teologicznych w Polsce:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/system/cytowania

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP