Etyka publikacyjna

Kodeks etyki pracownika naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego)

Committee on Publication Ethics (COPE: www.publicationethics.org),

Publishing Ethics Resource Kit (PERK – Elsevier: https://www.elsevier.com/publishingethics)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.