Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Waldemar Cisło, UKSW, w.cislo@uksw.edu.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, UKSW, j.przybylowski@uksw.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

dr Rafał Pokrywiński, UKSW, r.pokrywinski@uksw.edu.pl

 

Członkowie

dr Paulina Jabłońska, p.jablonska@uksw.edu.pl

ks. dr Rafał Pokrywiński, r.pokrywinski@uksw.edu.pl

dr Paweł Szuppe, p.szuppe@uksw.edu.pl

mgr lic. Paweł Antosiak, p.antosiak@pkwp.org

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP