Data publikacji : 2022-12-30

Wolność religijna w social media

Ograniczenia i wyzwania dla twórców religijnych

Abstrakt

Właściciele platform społecznościowych stają się coraz bardziej skuteczni w kontroli nad swoimi użytkownikami. Zaś sami użytkownicy stają się coraz bardziej podatni na manipulację. Próbując krytycznie spojrzeć na problematykę wolności religijnej w social media oraz na model opresyjnego już niestety zarządzania tymi platformami, należy przywołać ideę panoptykonu. W tym celu autor posłużył się między innymi koncepcją panoptykonu według Jeremy’ego Benthama. W niniejszym artykule metodą badawczą będzie studium przypadku, które pozwoli na szeroko zakrojoną analizę osadzoną w nurcie krytycznym zarządzania humanistycznego, a także metoda desk researchu zastosowana do analizy zjawiska usuwania lub ograniczania aktywności kont chrześcijańskich, religijnych i konserwatywnych odwołujących się do wartości chrześcijańskich. Przedmiotem refleksji staną się trzy największe obecnie media społecznościowe, czyli Facebook, YouTube i Twitter oraz Google rozumiana jako wyszukiwarka. Do zjawisk poddanych analizie można zaliczyć: zastosowanie cenzury czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu manipulowania użytkownikami portalu społecznościowego, nade wszystko zaś wyraźne ograniczenie wolności chrześcijan do manifestowania wartości chrześcijańskich w przestrzeni social media.

Słowa kluczowe:

wolność, religia, media społecznościowe, Facebook, Twitter, YouTubeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Przybysz, M. (2022). Wolność religijna w social media: Ograniczenia i wyzwania dla twórców religijnych. LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 112–125. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11568

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP