The „Russian World”: the blurred notion of protecting Russians abroad

Anna Tiido

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/ppsm.2015.05.06

Abstrakt


„Rosyjski świat”:  mglisty pretekst dla ochrony rosyjskiej mniejszości za granicą.

            Celem artykułu jest analiza zjawiska określanego mianem „rosyjskiego świata” w kontekście jego roli w procesie zabezpieczania praw rosyjskiej mniejszości za granicą. Autorka w swoich badaniach wykorzystała schemat stworzony przez Rogersa Brubakera i uzupełniony następnie przez innych znawców problematyki, a także „teorię sekurytyzacji” rozwiniętą przez szkołę kopenhaską. Taka kombinacja umożliwiła pogłębione studia nad relacjami pomiędzy państwami goszczącymi, krajem pochodzenia, mniejszościami narodowymi i organizacjami międzynarodowymi. W artykule autorka skoncentrowała się przede wszystkim na przedstawieniu roli kraju pochodzenia, w analizowanym przypadku – Rosji.


Słowa kluczowe


"Russian World"; Russian minorities abroad

Pełny tekst:

PDF (English)

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.