Nr 7 (2017)

Spis treści

Studia

Państwo suwerenne w teorii prawa międzynarodowego Francisco de Vitorii PDF
Adam Wielomski 5-41

Artykuły

Polska sowietologia i niemieckie Ostforschung. O Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie i Instytucie Gospodarki Wschodnioeuropejskiej w Królewcu PDF
Marek Kornat 43-70
International organisations’ role in Estonia’s policies towards minorities PDF (English)
Anna Tiido 71-88
Ruska (русская) czy rosyjska (российская), czyli dylematy rosyjskiej polityki historycznej PDF
Julita Zielińska 89-112

Materiały i recenzje

“Iranophobia is a kind of commodity” – Interview with Dr. Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Deputy Foreign Minister, Professor at The School of International Relations in Tehran PDF (English)
Agnieszka Piwar, Magdalena Ziętek-Wielomska 113-119
Michał Łuszczuk, Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 343 PDF
Wojciech Szczerbowicz 121-124