Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Mariusz Muszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Elżbieta H. Morawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. prof UP, WH UP Zbigniew B. Rudnicki

Sekretarz Redakcji

dr Magdalena Satora, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zastępca Sekretarza Redakcji

dr Natalia Kohtamäki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rada naukowa

Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jerzy Borzecki, University of Toronto, Toronto

Sandra Cavallucci, Università degli Studi di Firenze, Florencja

Oliver Dörr, Universität Osnabrück, Osnabrück

Zaur Gasimov, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Moguncja

Janusz Gilas

Ēriks Jēkabsons, Uniwersytet Łotewski, Ryga

Elżbieta Karska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Stanisław Konopacki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Marek Kornat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii, PAN, Warszawa

Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Włodzimierz Marciniak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Bogdan Musiał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Mariusz Muszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Zbigniew B. Rudnicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszaw

Ewa Thompson, Rice University, Houston

Jadwiga Staniszkis, Instytut Studiów Politycznych, PAN, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Warszawa/Nowy Sącz

Bogumił Szmulik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Krzysztof Warchałowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.