Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr hab. Mariusz Muszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. dr hab. Elżbieta H. Morawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zastępca Redaktora Naczelnego

Sekretarz Redakcji

  1. dr Magdalena Satora, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zastępca Sekretarza Redakcji

  1. dr Natalia Kohtamäki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego