Robak, Sylwester, Polska


Warszawskie Studia Pastoralne Tom 3 Nr 32 (2016) - Artykuły
Cnoty teologiczne i sakramenty w doświadczeniu cierpienia św. siostry Faustyny Kowalskiej
Abstrakt PDF PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP