Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz redakcji

dr Mateusz Tutak, Wydział Teologiczny, Poland

Członkowie zespołu redakcyjnego

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, Wydział Teologiczny, Poland

ks. mgr Tomasz Smoliński, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

mgr Kamil Bomber, Wydział Teologiczny, Poland

ks. mgr Łukasz Patoń, Wydział Teologiczny, Poland

ks. Czesław Parzyszek, Poland

Rada naukowa

prof. Th dr Ladislav Csontos, SI, PhD – Trnavska Univerzita, Slovakia

doc. ThDr. Josef Kyselica, Uniwersytet w Trnawie, Wydział Teologiczny, Slovakia

ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Adam Przybecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Edmund Robek, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

prof. PhDr. Jozef Matulník, Uniwersytet w Trnawie, Wydział Teologiczny, Slovakia

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP