Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. ks. prof. dr hab. Edmund Robek, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Błażej Szostek, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

 1. ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Wydział Teologiczny, Polska
 2. ks. dr hab. Tomasz Wielebski, Wydział Teologiczny, Polska
 3. dr Mateusz Tutak, Wydział Teologiczny, Polska
 4. ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, Wydział Teologiczny, Polska
 5. ks. mgr Piotr Ochotny, Wydział Teologiczny, Polska
 6. ks. mgr Tomasz Smoliński, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska
 7. mgr Kamil Bomber, Wydział Teologiczny, Polska
 8. ks. mgr Łukasz Patoń, Wydział Teologiczny, Polska

Rada naukowa

 1. prof. Th dr Ladislav Csontos, SI, PhD – Trnavska Univerzita, Słowacja
 2. doc. ThDr. Josef Kyselica, Uniwersytet w Trnawie, Wydział Teologiczny, Słowacja
 3. ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Polska
 4. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Polska
 5. ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, Polska
 6. ks. prof. dr hab. Adam Przybecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska
 7. ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 8. ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Polska
 9. ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 10. ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 11. ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 12. ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Polska
 13. ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, SAC, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 14. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
 15. ks. dr hab. Tomasz Wielebski, Wydział Teologiczny, Polska
 16. ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Wydział Teologiczny, Polska
 17. ks. prof. dr hab. Edmund Robek, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska
 18. prof. PhDr. Jozef Matulník, Uniwersytet w Trnawie, Wydział Teologiczny, Słowacja