Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa


Główna osoba do kontaktu

Błażej Szostek
Wydział Teologiczny UKSW
Tel. 668 227 433

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP