Kontakt

Adres

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Osoba do kontaktu

Błażej Szostek
Wydział Teologiczny UKSW
Tel.: 668 227 433
Email: b.szostek@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl