Odyseusze literatury

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2020 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Odyseusze literatury

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda i dr hab. Joanna Zajkowska.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Iliada i Odyseja Homera otwierające literaturę europejską wywierały i wciąż wywierają ogromny wpływ na kulturę, w tym na literaturę. Wśród wielu bohaterów tych dwóch eposów wyjątkowy jest Odyseusz, który stał się dla literatury czasów późniejszych figurą podróżnika, a jego peregrynacje stanowią egzystencjalne wyzwanie. Bogactwo osobowości Odyseusza i różnorodność wątków towarzyszących jego zmaganiom stały się inspiracją dla wielu twórców w starożytności i w następnych stuleciach. W tej perspektywie chcemy zaproponować Państwu refleksję nad tematem podróży na przestrzeni wieków i epok.

Sugerujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Wędrówka Odyseusza w eposie Homera;
 2. Recepcja wątku Odyseusza w literaturze różnych epok;
 3. Życie człowieka jako wędrówka, tułaczka, pielgrzymka;
 4. Artysta w podróży – zapiski i wspomnienia podróżujących artystów i literatów dawnych i współczesnych;
 5. Podróżnicy w literaturze;
 6. Podróż i podróżopisarstwo w literaturze dawnej i współczesnej: itinerarium, podróż, diariusz, dziennik podróży, list, reportaż;
 7. Turystyka i egzystencja – człowiek podróżujący, człowiek w podróży;
 8. Peregrynacje i pielgrzymki, wojaże, podróże po wiedzę, podróże dla przyjemności;
 9. Podróż – jako spotkanie z Innym: egzotyka, odmienność kulturowa i obyczajowa;
 10. Utwory literackie oparte na motywie podróży;
 11. Podróż w czasie i przestrzeni – fantastyczne realizacje motywu.

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

dr hab. Joanna Zajkowska

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP