"Colloquia Litteraria" są półrocznikiem literaturoznawczym, w którym ukazują się studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej. W skład poszczególnych numerów wchodzą studia i rozprawy o charakterze monograficznym, recenzje rozpraw naukowych, edytorskie opracowania ważnych dla kultury i literatury tekstów XIX- i XX-wiecznych, które nie były dotąd publikowane, oraz pierwsze tłumaczenia ważnych dla światowej humanistyki tekstów o charakterze literaturoznawczym. "Colloquia Litteraria" ukazują się w formie numerów tematycznych, poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1896-3455
DOI:
10.21697/cl

ROAD

 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • LITERARY
 • THEORY &amp
 • amp
 • amp
 • amp
 • amp
 • CRITICISM
 • LITERATURE
 • SLAVIC
 • POETRY
 • LITERARY REVIEWS
 • LITERATURE
MEiN 5 ; 2017

Aktualności

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the 2/2021 thematic issue of "Colloquia Litteraria" entitled:

 

Faith and Creativity - The Legacy of Laski.

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the 1/2021 thematic issue of Colloquia Litteraria entitled:

 

Literary Anniversaries

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the thematic issue 2/2020 of"Colloquia Litteraria" entitled:

 

Mediterranean Tradition in Literature

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP