Czasopismo „Colloquia Litteraria” przypisane jest dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo, ma więc profil literaturoznawczy. Głównym obszarem tematycznym są szeroko rozumiane studia z literatury polskiej i powszechnej, krytyki artystycznej i kultury literackiej w rozmaitych kontekstach: historycznym, teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, antropologicznym. „Colloquia Litteraria” są półrocznikiem. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, a wtórną – drukowana (papierowa). Podstawowym językiem jest język polski. Istnieje również możliwość publikowania w innych językach, zwłaszcza angielskim i włoskim. „Colloquia Litteraria” ukazują się w formie numerów tematycznych, a każdy numer ma następujący układ: artykuły naukowe, recenzje, rozmowy, varia. „Colloquia Litteraria” są publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, umieszczane na platformie czasopism UKSW: www.czasopisma.uksw.edu.pl. 

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
 • LITERARY
 • THEORY CRITICISM
 • LITERATURE
 • SLAVIC
 • POETRY
 • LITERARY REVIEWS
 • LITERATURE
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo ROAD

Ogłoszenia

Literatura i ego-dokumenty

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Literatura i ego-dokumenty

Redaktorem prowadzącym jest dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2024 roku.

Czytaj więcej

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

 

Redaktorem prowadzącym jest: dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 29 lutego 2024 roku.

Czytaj więcej

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

2022-12-12

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Joanna Zajkowska, dr Łukasz Kucharczyk.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2023 roku.

 

          Perspektywa nowej, nieantropocentrycznej humanistyki odwołującej się do etyki solidarności i szacunku dla wszelkich form życia, na nowo wyznaczającej ,,bycie-w-świecie” człowieka skłania dziś do reinterpretacji utrwalonych odczytań tekstów współczesnych i dawnych utworów literackich, do czego chcemy Państwa zachęcić.

          Metodologia ekokrytyczna nie tylko zakłada, że każdy albo prawie każdy tekst można przeczytać w sposób ekologicznie zaangażowany, ponieważ świadomie lub w sposób implicytny opowiada on w jakiś sposób o relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. Ekokrytyka, ukonstytuowana na myśli relacyjnej, nastawionej na współzależność człowieka i środowiska, bytów ludzkich i nie-ludzkich, oferuje taki sposób odczytu dzieła, który wysuwa na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a ich środowiskiem naturalnym. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianym „ekolekturom” – czyli wszelkim interpretacjom i reinterpretacjom podejmującym temat koegzystencji człowieka i świata przyrody/człowieka w świecie przyrody.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia badań ekokrytycznych w Polsce i na świecie;
 2. Ekokrytyczne lektury dzieł dawnych i współczesnych;
 3. „Ekologiczne” metafory, symbole, obrazy;
 4. Przyroda jako znak pamięci;
 5. Natura jako namysł nad czasem i przestrzenią;
 6. Postacie zwierzęce w literaturze;
 7. Natura w literaturze dystopijnej i postapo;
 8. Antropocentryzm i biocentryzm w literaturze;
 9. Natura a posthumanizm;
 10. Topika związana z florą i fauną;
 11. Przyroda w literaturze dziecięcej – oczywistość czy nowe propozycje?

 

          „Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.


Na teksty czekamy do 31 maja 2023 roku, a wcześniej, do 15 kwietnia 2023 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: beatabohsulecka@wp.pl.

 

dr hab. Joanna Zajkowska

dr Łukasz Kucharczyk

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.