Colloquia Litteraria

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Colloquia Litteraria" są półrocznikiem literaturoznawczym, w którym ukazują się studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej. W skład poszczególnych numerów wchodzą studia i rozprawy o charakterze monograficznym, recenzje rozpraw naukowych, edytorskie opracowania ważnych dla kultury i literatury tekstów XIX- i XX-wiecznych, które nie były dotąd publikowane, oraz pierwsze tłumaczenia ważnych dla światowej humanistyki tekstów o charakterze literaturoznawczym. "Colloquia Litteraria" ukazują się w formie numerów tematycznych, poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; IC Master Journal List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.21697/cl
ISSN (Print): 1896-3455 ISSN (Online): 2353-8122

Aktualności

 

Finansowanie w ramach modułu Działalność Upowszechniającą Naukę

 

Redakcja „Colloquiów Litterariów” informuje, że dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność Upowszechniająca Naukę”) w ciągu ostatnich dwóch lat ukazało się pięć specjalnych numerów czasopisma, zawierających archiwalne artykuły z „CL”, przetłumaczone na język angielski.

  1. Special Issue – Studies in Literary Theories, red. prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk
  2. Special Issue – Studies in Romanticism, red. prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska
  3. Special Issue – Studies in Contemporary Literature, red. prof. dr hab. Piotr Mitzner
  4. Special Issue – Advances in Cyprian Norwid Studies, red. dr hab. Tomasz Korpysz
  5. Special Issue – Studies in Ancient and Old Polish Literature, red. dr Ewangelina Skalińska

Autorem większości tłumaczeń jest dr hab. Grzegorz Moroz (nieliczne wyjątki zaznaczono przy poszczególnych artykułach).

Wszystkie numery specjalne „Colloquiów Litterariów” można odnaleźć w zakładce „Archiwum”.

 
Opublikowane: 2019-02-27 Więcej...
 

Online first

 
Redakcja "Colloquiów Litterariów" informuje z prawdziwą radością, że już w najbliższym czasie pojawi się możliwość publikacji na naszej platformie artykułów naukowych w trybie online first. Szczegóły tu.  
Opublikowane: 2017-03-01
 
Więcej ogłoszeń...