Czasopismo „Colloquia Litteraria” przypisane jest dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo, ma więc profil literaturoznawczy. Głównym obszarem tematycznym są szeroko rozumiane studia z literatury polskiej i powszechnej, krytyki artystycznej i kultury literackiej w rozmaitych kontekstach: historycznym, teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, antropologicznym. „Colloquia Litteraria” są półrocznikiem. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, a wtórną – drukowana (papierowa). Podstawowym językiem jest język polski. Istnieje również możliwość publikowania w innych językach, zwłaszcza angielskim i włoskim. „Colloquia Litteraria” ukazują się w formie numerów tematycznych, a każdy numer ma następujący układ: artykuły naukowe, recenzje, rozmowy, varia. „Colloquia Litteraria” są publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, umieszczane na platformie czasopism UKSW: www.czasopisma.uksw.edu.pl. 

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
 • LITERARY
 • THEORY CRITICISM
 • LITERATURE
 • SLAVIC
 • POETRY
 • LITERARY REVIEWS
 • LITERATURE
Dla autorów

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo ROAD

Ogłoszenia

Literatura i ego-dokumenty

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Literatura i ego-dokumenty

Redaktorem prowadzącym jest dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2024 roku.

Czytaj więcej

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

2023-11-15

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2024 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

 

Redaktorem prowadzącym jest: dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

Termin nadsyłania tekstów: 29 lutego 2024 roku.

Czytaj więcej

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

2022-12-12

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2023 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Ekolektury. Literackie przedstawienia świata przyrody

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Joanna Zajkowska, dr Łukasz Kucharczyk.

Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2023 roku.

 

          Perspektywa nowej, nieantropocentrycznej humanistyki odwołującej się do etyki solidarności i szacunku dla wszelkich form życia, na nowo wyznaczającej ,,bycie-w-świecie” człowieka skłania dziś do reinterpretacji utrwalonych odczytań tekstów współczesnych i dawnych utworów literackich, do czego chcemy Państwa zachęcić.

          Metodologia ekokrytyczna nie tylko zakłada, że każdy albo prawie każdy tekst można przeczytać w sposób ekologicznie zaangażowany, ponieważ świadomie lub w sposób implicytny opowiada on w jakiś sposób o relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. Ekokrytyka, ukonstytuowana na myśli relacyjnej, nastawionej na współzależność człowieka i środowiska, bytów ludzkich i nie-ludzkich, oferuje taki sposób odczytu dzieła, który wysuwa na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a ich środowiskiem naturalnym. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianym „ekolekturom” – czyli wszelkim interpretacjom i reinterpretacjom podejmującym temat koegzystencji człowieka i świata przyrody/człowieka w świecie przyrody.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia badań ekokrytycznych w Polsce i na świecie;
 2. Ekokrytyczne lektury dzieł dawnych i współczesnych;
 3. „Ekologiczne” metafory, symbole, obrazy;
 4. Przyroda jako znak pamięci;
 5. Natura jako namysł nad czasem i przestrzenią;
 6. Postacie zwierzęce w literaturze;
 7. Natura w literaturze dystopijnej i postapo;
 8. Antropocentryzm i biocentryzm w literaturze;
 9. Natura a posthumanizm;
 10. Topika związana z florą i fauną;
 11. Przyroda w literaturze dziecięcej – oczywistość czy nowe propozycje?

 

          „Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.


Na teksty czekamy do 31 maja 2023 roku, a wcześniej, do 15 kwietnia 2023 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: beatabohsulecka@wp.pl.

 

dr hab. Joanna Zajkowska

dr Łukasz Kucharczyk

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.