Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2022 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

 

Fantastyka i fantastyka naukowa to dziś niezwykle nośne i poczytne gatunki, które cechuje pewien osobliwy rozdźwięk recepcyjny. Stanisław Lem opisuje science-fiction (ale tożsame cechy można przypisać oczywiście również literaturze fantasy) jako gatunek o socjokulturowym charakterze, którego najważniejszymi elementami są czytelnicy (milcząca większość oraz aktywne grupy amatorów tworzące tzw. fandom) oraz producenci science-fiction (autorzy, recenzenci oraz wydawcy). Gatunek ten postrzega autor Solaris jako przynależący do, jak sam to określa, „dwóch królestw”: górnego (mainstreamu, literatury głównego nurtu) oraz dolnego (czyli właśnie literatury masowej, komercyjnej). Ten podwójny rodowód w połączeniu z twardymi prawami ekonomii sprawiają, iż niemożliwy jest odpowiedni filtr krytyczny, który oddzieliłby dzieła wartościowe od utworów zbanalizowanych. Wydaje się więc, że fantastyka, szczególnie w dzisiejszych, mocno transmedialnych czasach, stanowi ogromne pole do badawczego namysłu. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianej literaturze fantastycznej.

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr Łukasz Kucharczyk i lic. Piotr Góral.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia literatury fantastycznej
 2. Współczesne gry z tradycją literatury fantastycznej
 3. Mainstream a literatura fantastyczna
 4. Nie tylko Lem i Sapkowski – inni, mniej popularni twórcy literatury fantasy
 5. Groza i gotycyzm w fantastyce
 6. Realizm magiczny
 7. Literatura fantastyczna a sztuki plastyczne
 8. Literatura fantastyczna wobec ekranizacji i egranizacji
 9. Literatura fantastyczna a komiks
 10. Cielesność w literaturze fantastycznej
 11. Religijność w literaturze fantastycznej
 12. Krytyka literacka fantastyki
 13. Utopie, dystopie i allotopie
 14. Postapokaliptyczność
 15. Teoria literatury fantastycznej

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – niżej podpisanego dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr Łukasz Kucharczyk

lic. Piotr Góral

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP