Ogłoszenia

Komizm literacki. Czy jeszcze książki nas śmieszą?

2023-11-15

Komizm to jedna z najbardziej klasycznych kategorii literackich, a zarazem najtrudniej uchwytnych. Jest niełatwy do definiowania (pomimo wielu prób stworzenia jego opisu), jednocześnie podlegał wielorakim przemianom – zarówno estetycznym, jak i pozaliterackim (socjologicznym, kulturowym etc.). W 36. tomie „Colloquiów Litterariów” chcielibyśmy przyjrzeć się komizmowi na przestrzeni różnych epok, w różnych gatunkach, a także jego rozmaitym funkcjom.

Bardzo ważnym elementem refleksji nad komizmem są sposoby jego badania – zarówno obecnie, jak i w dziejach literatury i jej recepcji. Różnorodność metodologii ujawnia jedno z głównych zagadnień dotyczących komizmu – czy jest to immanentna kategoria literacka czy też wymaga podejścia pozatekstowego. To ważne pytanie w dzisiejszej refleksji nad literaturą.

Rozległość problematyki związanej z komizmem powoduje, że do przemyśleń nad nim zapraszamy literaturoznawców – teoretyków i historyków literatury, polonistów, dramatologów. Tak szeroka refleksja ogniskować się będzie wokół istotnych pytań na temat komizmu.

Czy w dobie zagłady gatunków komizm może wyrażać się w tradycyjnych formach? Czy pojawienie się nowoczesnych mediów całkowicie zdominowało rozśmieszanie odbiorców? Czy w rozkwicie platform streamingowych literatura może być jeszcze źródłem rozrywki? Czy memy są rzeczywiście nowoczesnym gatunkiem? Powyższe pytania generują kolejne problemy. Czy istnieje jeszcze komedia? Czy nowoczesne gatunki (i czy naprawdę są one aż takie nowoczesne?) zdominowane przez ironię i groteskę nadal mogą śmieszyć?

 

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Problematyka badań nad komizmem literackim;
 2. Pastisz, parodia, przepisanie, wariacja – problemy gatunków i środków literackich;
 3. Komizm jako motyw;
 4. Komiczne postaci i ich recepcja;
 5. Komizm językowy – nieodzowny składnik literatury;
 6. Komedia i historia jej badań;
 7. Funkcje komizmu;
 8. Sposoby recepcji komizmu;
 9. Media – wróg czy przyjaciel komizmu literackiego?;
 10. Mem i jego funkcja komiczna;
 11. Kabaret, piosenka, satyra;
 12. Stand up – czy literatura musi być zapisana?; 

          „Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 40 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 29 lutego 2024 r., a wcześniej, do 30 grudnia 2023 r., prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej. Artykuły mogą być w języku polskim, włoskim lub angielskim.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.czasopisma.uksw.edu.pl. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: b.boh-sulecka@uksw.edu.pl.

 

dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.