Call for papers

2021-06-24

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2020 „Colloquiów Litterarriów” zatytułowanego:

 

Tradycja śródziemnomorska w literaturze

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Raoul Bruni, dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda i ks. dr hab. Jerzy Sikora.

Termin nadsyłania tekstów: 10 października 2021 roku.

Wielobarwna kultura śródziemnomorska, obejmując część Europy, Azji i Afryki, promieniowała na cały starożytny świat i pozostawiła swój trwały ślad w wielu społecznościach. Wpływała i nadal wpływa na mentalność, język, relacje społeczno-polityczne, religię, filozofię – czego świadectwem jest m.in. literatura. Dziedzictwo starożytnych Żydów, Greków czy Rzymian jest w niej obecne w całym spektrum rodzajów i gatunków literackich, tematów, wątków, motywów czy stylów.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

  1. literatura starożytna: jej formy literackie, podejmowane zagadnienia, styl autorów;
  2. Biblia jako „Księga nad księgami”;
  3. kultura śródziemnomorska a inne kultury;
  4. dziedzictwo przeszłości a kultura masowa;
  5. tradycja śródziemnomorska a ponowoczesność;
  6. propozycje reinterpretacyjne tradycji śródziemnomorskiej;
  7. aksjologiczny wymiar tradycji;
  8. uniwersalizm toposów biblijnych, np. „wygnania z raju”;
  9. tradycja klasyczna obecna w pisarstwie różnych epok literackich;
  10. kulturotwórcza rola pamięci.

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk stara się o wejście na ministerialną listę czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 10 października 2021 roku, a wcześniej, do 30 lipca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP