Call for papers

2021-07-06

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Wiara i twórczość – dziedzictwo Lasek.

 

Redaktorem prowadzącym jest dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz..

Termin nadsyłania tekstów: 10 października 2021 roku.

Dzieło Matki Elżbiety Róży Czackiej wyrastało z głębokiej wiary w znaczenie chrześcijaństwa w świecie współczesnym. Po ponad 100 latach od powstania Triuno formułujemy pytania o jego dziedzictwo w perspektywie historycznej i twórczej oraz jego obecność jako źródło literackich inspiracji. Zapraszamy do rozważań na temat wiary i artystycznej kreacji, życia wiarą i bycia pisarzem w dobie postsekularnej, na temat twórców związanych z Kółkiem ks. Władysława Korniłowicza, z „Verbum”, ze środowiskiem Lasek.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

  1. personalizm Jacquesa Maritaina i jego recepcja w środowisku Lasek;
  2. liturgia i sztuka – współzależność czy zaprzeczenie? Czy kicz ma wymiar winy?
  3. twórcy związani z Dziełem Maki Róży Czackiej;
  4. kierownicy duchowi, kaznodzieje, kapelani – mistrzowie niestandardowego duszpasterstwa (Achilles Ratti – Pius XI, ks. Władyslaw Korniłowicz, Antoni Marylski, ks. Prymas Stefan Wyszyński, ks. Aleksander Fedorowicz, ks. Tadeusz Fedorowicz, ks. Jan Zieja, ks. Jan Twardowski i inni);
  5. pismo inteligencji katolickiej „Verbum”, jego twórcy i pozostawione przez nich wzorce;
  6. proza intymistyczna, autobiografie duchowe, dzienniki, zapiski, świadectwa;
  7. utwory nawiązujące do Lasek;
  8. franciszkanizm odkrywany w cierpieniu.

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk stara się o wejście na ministerialną listę czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 10 października 2021 roku, a wcześniej, do 30 lipca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej. Akceptowane są teksty w języku polskim, angielskim i włoskim. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, afiliację, adres mailowy, numer ORCID.

Informacje o wymogach edytorskich można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP