Opublikowane: 2023-11-22

Polacy przy grobie św . Antoniego w Padwie . Część 2 Kaplica polska (1896–2018), w: Natio Polona . Fontes et Studia, seria pod redakcją naukową Mirosława Lenarta, Opole 2020

Beata Gaj
Colloquia Litteraria
Dział: RECENZJE
https://doi.org/10.21697/cl.2023.34.1.11

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gaj, B. (2023). Polacy przy grobie św . Antoniego w Padwie . Część 2 Kaplica polska (1896–2018), w: Natio Polona . Fontes et Studia, seria pod redakcją naukową Mirosława Lenarta, Opole 2020 . Colloquia Litteraria, 34(1), 172–174. https://doi.org/10.21697/cl.2023.34.1.11

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.