Old Polish Sources of Romantic Picture of Podole (Selected Examples)

Renata Ryba

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.4.6

Abstrakt


The article considers romantic preoccupations with the traditions of the Polish Republic of Nobles. The author indicates how the Romanticism authors reached out to the history of Podolia and how literary images of Podolia are rooted in texts from older periods. She never points to individual Old-Polish texts quoted by nineteenth-century authors; she highlights, instead, how Old-Polish literature dealing with Podolia and certain anti-Turkish texts inspired Romantic authors in general. The author pays particular attention to selected motifs from Old-Polish literature that used to be employed in Romantic texts to create historical image of Podolia; among these one can distinguish such motifs as the utility of Podolian lush nature, Turkish captivity (“jasyr”), Polish-Lithuanian Eastern borderlands knight, and the soil that is fecund yet scorched by war. The article discusses sixteenth- and seventeenth-century authors, including Bartosz Paprocki, Piotr Gorczyn, and Marcin Paszkowski as well as Romantic writers such as Maurycy Gosławski, Tymon Zaborowski, and Seweryn Groza.

Słowa kluczowe


Podole,

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrzej Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Kraków 2001.

Pisarze polskiego oświecenia, t. 3, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1996.

Danuta Kowalewska, Poeta wśród «zdarzeń prawdziwych». Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego, Toruń 2001.

Piotr Borek, Staropolskie kreacje ruskiej arkadii w ujęciu historiografów, w: tegoż, Szlakami dawnej ukrainy. Studia staropolskie, Kraków 2002.

Renata Ryba, Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice, Katowice 2014.

Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), pod red. T. Michałowskiej przy współudziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.

Andrej Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999.

Janusz Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987.

Barbara Czwórnóg-Jadczak, W kręgu liryki Tymona zaborowskiego. «Dumy podolskie», „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1991/1992, vol. IX/X, sectio FF.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.