The Door to Peace

Wojciech Kudyba

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.1.12

Abstrakt


Czeslaw Milosz’s poem Późna dojrzałość describes the experience of spiritual breakthrough. His past time hero feels incomplete. Full--
time starts for him at the time of “awakening”. However, deep experience of “me” leads eventually beyond ego – towards the relations with others. The protagonist recognizes both a personal value of himself and of the others. It is the dignity of a “child of the King”, it has its source not so much in axiology, as in the ontology. The described spiritual breakthrough does not solve world’s problems, but introduces a new perspective of their understanding. It allows – thanks to a deep experience of hope – to anticipate the future harmony. Internal doors allow the hero to look into something which will become complete at the end of time, yet it now exists in the form of announcement hidden in the structure of reality.

Słowa kluczowe


Czesław Miłosz

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aleksander Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 1998.

Aleksander Fiut, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995 oraz Marian Stala, „Szukając tego, co jest Rzeczywiste”, w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.

P. Dakowicz, Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008.

Łukasz Tischner, Miłosz w krainie odczarowanej, Gdańsk 2011.

Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

Ewa Kołodziejczyk, Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w „Trzech zimach” Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3.

Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Paciarek, Ruszard Turzyński, wybór il. i koment. Tamara Łozińska, Warszawa 1990.

Signe Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2002.

Krzysztof Dybciak, Poezja pełni istnienia, w: tegoż, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005.

Wojciech Kudyba, Żywioł medytacyjny w liryce Czesława Miłosza, „Topos” 2002, nr 4–5 (65–66).

Zofia Zarębianka, Iluminacje Czesława Miłosza zapisane w jego wierszach, w: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński, Lublin 2011.

William James, Odmiany doświadczenia religijnego. Studium natury ludzkiej, Warszawa 2011.

Antoni J. Nowak, Homo religiosus et homo novus, w: Homo novus, red. A.J. Nowak, Teresa Paszkowska, Lublin 2002.

Łukasz Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków 2001.

Stanisław Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992.

Wincenty Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, wyd. II popr. i rozszerz., Lublin 2006.

Emmanuel Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, przekł. Ewa Krasnowolska, Kraków 1964.

Borys Jacek Soinski, Nawrócenie religijne, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, praca zbiorowa pod red. Stanisława Głaza, Kraków 2006.

Jerzy Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza, Katowice 1996.

Czesław Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1988.

Emmanuel Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, przekł. zbiorowy, Kraków 1960.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.