MARCIN ŚWIETLICKI—A CANONICAL POET?

Paweł Panas

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.1.25

Abstrakt


Establishing the canon of literary works created after 1989 remains an open question. We still lack a comprehensive, axiologically oriented picture of Polish literature of the turn of the centuries. The case of Marcin Świetlicki’s poetry seems a particularly compelling issue in this context. His poetry is popular and continues to enjoy wide readership as well as it receives extensive appreciation among literary critics. At the same time one can effortlessly find in Świetlicki’s works expressive poetic gestures aiming at highlighting its distinctiveness, consciously undermining the possibility of accord between a community and an individual. In the face of this paradox the identity of the experience of modernity proves to be the crucial element which establishes and conditions the basic pact concluded by the poet with his readers.

Słowa kluczowe


Marcin Świetlicki

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Paweł Próchniak, Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: tegoż, Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Kraków 2008.

M. Stala, Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli… Kilka uwag o nowych poetach, zapisanych jesienią 1989 roku, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

Hans Georg Gadamer, Czy poeci milkną?, w: tegoż, Czy poeci umilkną?, wybrał (wg pomysłu Artura Szlosarka) i oprac. Janusz Margański, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekł. przejrzał i wstępem opatrzył Kazimierz Bartoszyński, Bydgoszcz 1998.

Jarosław Klejnocki, Rock, czyli podwójny agent. Kilka uwag na marginesie jednej wierszopiosenki Marcina Świetlickiego, w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych, Kraków 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.