Norwid’s Italy as a Whole (Problems of Theological Aesthetics)

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.2.5

Słowa kluczowe


Norwid; Italy

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Elżbieta Dąbrowicz, Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, ed. by Piotr Chlebowski [et al.], Lublin 2008.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida «przypowieść o pięknem» i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2008.

Hans Urs von Balthasar, v. 2: Modele teologiczne, part I: Od Ireneusza do Bonawentury.

Teresa Kostkiewiczowa, «W Weronie», w: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, ed. by Stanisław Makowski, Warszawa 1986.

Marian Maciejewski, Norwidowskie «łagodne oko błękitu», in Liryka Cypriana Norwida, ed. by Piotr Chlebowski, Włodzimierz Toruń, Lublin 2003.

Adam Cedro, Piotr Chlebowski, Józef Fert, Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida, Lublin 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.