“I Glanced into the Nether-World.” Some Remarks on the Tradition of Conversations with the Dead in the Writings of Cyprian Norwid

Agata Seweryn

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.2.9

Abstrakt


The study focuses on the tradition of the conversations among the dead in Cyprian Norwid’s works, especially in the poem Vendôme. While noting Norwid’s transformations of classical and classicist conventions, the author points to the mannerist and baroque contexts, and on the other hand, to ekphrastic qualities of Norwid’s literary imagination.

 

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid;

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anna Kadyjewska, norwidowskie rozmowy umarłych – dialog postaci i epok, w: Liryka Cypriana norwida, pod red. Piotra Chlebowskiego, Włodzimierza Torunia, Lublin 2003.

Agnieszka Ziołowicz, Romantycy na Polach Elizejskich. z dziejów rozmowy zmarłych, w: tejże, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

Kalendarz życia i twórczości Cypriana norwida, Poznań 2007, t. I: 1821–1860 (Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek przy współudziale Jolanty Czarnomorskiej), t. II: 1861–1883 (Z. Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska przy współudziale Małgorzaty Pluty), t. III: Aneks – Bibliografia – Indeksy (Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, Iwona Grzeszczak).

Zofia Sinko, oświeceni wśród pól elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja – twórczość oryginalna, Wrocław 1976.

Kazimierz Wyka, Pozagrobowa dyskusja poetycka, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1997.

Michał Głowiński, Ciemne alegorie norwida, w: tegoż, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000.

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w czasach romantyzmu, w: tejże, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996.

Norwidowskie fraszki (?), pod red. Jacka Leociaka, Warszawa 1996.

Janina Abramowska, Pisarze w zwierzyńcu, Poznań 2010.

Agata Seweryn, Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Lublin 2013.

Krzysztof Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok. Studia nad poezją XVII stulecia, Warszawa 2005.

Słownik literatury staropolskiej, pod red. Teresy Michałowskiej przy współudziale B. Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.

Mateusz Salwa, Trompe-l’oeil – odsłony, w: tegoż, Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji, Kraków 2010.

Krzysztof Mrowcewicz, Atalanta i narcyz. udręka ruchu i pragnienie trwania, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

Ryszard Przybylski, Katabaza Księcia Arcybiskupa gnieźnieńskiego, w: tegoż, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Byron w twórczości norwida, Toruń 2004.

Irena Sławińska, Reżyserska ręka norwida, Kraków 1971.

Jarosław Płuciennik, Wyobraźnia sublimicystyczna, w: tegoż, Figury niewyobrażalnego. notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Kraków 2002.

Maria Barłowska, niebiański punkt odniesienia. o niezawodnych sposobach amplifikacji, w: Poezja i astronomia, pod red. Bogdana Burdzieja, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006.

Stefan Nieznanowski, o poezji Kaspra Miaskowskiego. Studium o kształtowaniu się baroku w poezji polskiej, Lublin 1965.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.