NORWID’S CONCEPT OF LITERARY ORIGINALITY FROM THE PERSPECTIVE OF THE HISTORY OF POETICS

Marek Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.2.14

Abstrakt


Norwid’s concept of Literary Originality in the Light of the History of Poetics The article presents Norwid’s concept of literary originality with reference to selected terms from the European theory of poetry. Norwid’s reflections about writing function predominantly within the confines of his philosophical concepts, which were mostly inspired by the philosophy of Plato and Christian thought and were related to his vision of God, the world, man, and artist. One can discover, however, a rich set of terms coming from traditional poetics in the works of the author of Quidam. Norwid’s thinking about originality is firmly rooted in tradition and links diverse inspirations and threads in a distinctive way. As such it shows telling paradoxes by containing unequivocal objection to imitating nature and exemplary works. At the same time, it underscores Norwid’s reliance on the old masters, advocates for the freedom and authenticity of artists, and highlights the role of the form in the creative process. While not dismissing the contradictory categories of ‘obscurity’ and fragmentariness, Norwid also pays attention to the value of artistic perfection. His concepts do not form a closed system of aesthetic views. Instead, they constitute an elastic catalogue of indications whose employment requires combined work of the imagination, intellect, and emotions as well as the alertness of one’s conscience and spiritual energy. Norwid believed that the primary duty of art was expressing the truth about the world.

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid;

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Marek Stanisz, Uniwersum arcydzieł. Dyskurs krytycznoliteracki w listach norwida, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32.

Paulina Abriszewska, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011.

Piotr Chlebowski, Romantyczna silva rerum. o norwidowym «Albumie Orbis», Lublin 2009.

Genologia Cypriana norwida, pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2005.

Magdalena Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Kraków 2014.

Elżbieta Feliksiak, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin 2001.

Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995.

Marek Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

Magdalena Bąk, «Mimesis» romantyczna – teoria i praktyka w Polsce, w: Romantyzm i nowoczesność, red. Michał Kuziak, Kraków 2009.

Meyer Howard Abrams, zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, tłum. Maria Bożenna Fedewicz, Gdańsk 2003.

Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, tłum. Magdalena Heydel, Maria Niemojowska, Helena Pręczkowska, Maciej Żurowski, Kraków 1998.

Andrzej Kaliszewski, nostalgia stylu. neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych (w kontekście tradycji poetologicznej klasycyzmu), Kraków 2007.

Marek Stanisz, «Klasyczność» i klasycy w literaturze polskiej XIX wieku. Przegląd stanowisk badawczych, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. nauk. tomu Katarzyna Meller, Warszawa 2009.

Renata Gadamska-Serafin, Poetyka – estetyka – metafizyka, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8).

Barbara Skarga, Dreszcz granicy, w: tejże, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.