Recenzja książki Piotra Pietrycha pt. "Aleksander Wat w Polsce powojennej (1945-1953). Teksty i konteksty"

Monika Mąkosa-Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.1.4

Słowa kluczowe


Aleksander Wat; Piotr Pietrych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi, pod red. Beaty Utkowskiej i Krzysztofa Jaworskiego, Kielce 2006.

Tomas Venclova, Aleksander Wat obrazoburca, przeł. Jan Goślicki, Kraków 1997.

Małgorzata Baranowska, Aleksander Wat: choroba wieku, w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. Aliny Brodzkiej, Warszawa 1994.

Przemysław Rojek, «Historia zamącana autobiografią». Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata, Kraków 2009.

German Ritz, Aleksander Wat – próba ponownego początku po roku 1946, „Twórczość” 2001, nr 4, s. 40–54.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.