Aleksander Wat i romantyzm. (Jeszcze)

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.1.6

Abstrakt


Aleksander Wat and romanticism (once more)

 

In the sketch, the problem taken is the relation of Aleksander Wat to the Polish romanticism, both in terms of how to troubleshoot inherently more formal as well as final transfer of the works. Analysis of individual poems (including The Persian Parable, Across the Square) lead to the conclusion of a distinct connection between Wat and the Lausanne lyricism of Adam Mickiewicz.


Słowa kluczowe


Aleksander Wat; romantyzm;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Józef Czapski, Mowa na pogrzebie Aleksandra Wata, w: Czesław Miłosz, Ola Watowa, Listy o tym, co najważniejsze, oprac. Anna Micińska, Jan Zieliński, Warszawa 2009, s. 168.

Małgorzata Łukaszuk, «Hybris» Aleksandra Wata (z «Dziadami» w tle), w: Rozmowy o «Dziadach», pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej i Marii Prussak, Warszawa 2005, s. 138–139

Danuta Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985, s. 36.

Marian Maciejewski, Mickiewiczowskie «czucia wieczności». (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: tegoż, Poetyka, gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.

Jacek Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo, w: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.

Czesław Zgorzelski, Drogi rozwojowe liryki Mickiewicza, w: tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 43.

Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963

Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze... Rozmowy z Jackiem Trznadlem, Londyn 1984, s. 127.

Michał Bachtin, Bohater w czasie, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, oprac. przekł. i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 186.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Liryki lozańskie – cykl zamknięty? Kilka uwag o podmiotowych źródłach jedności ostatnich wierszy Mickiewicza, w: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2004,s. 229–234.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX w. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka, Warszawa 2002, s. 110

Czesław Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1985, s. 62.

Małgorzata Burta, Reszta prawd. «Zdania i uwagi» Adama Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 235.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.