Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza "Bóg mi odmówił tej anielskiej miary"

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.2.02

Abstrakt


Zygmunt Krasiński’s Notebook Lyricism in the context of the poem entitled Bóg mi odmówił tej anielskiej miary

 

The article is an interpretation of Krasiński’s poem with respect to ‘notebook romanticism’ category. The author analyses the poem in the light of Krasiński’s literary creation process, which is preserved in the Romantic art of editing.


Słowa kluczowe


liryczność; brulionowość; Zygmunt Krasiński;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zofia Stefanowska, Mickiewicz – tradycja i nowatorstwo, w: taż Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 2001, s. 347.

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Poezja Krasińskiego – martwy czy godny nowego odczytania fragment romantycznego paradygmatu, w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005, s. 18.

Olga Dawidowicz-Chymkowska, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warszawa 2007

Paweł Hertz, Noty i uwagi, w: Z. Krasiński, Dzieła literackie, oprac. P. Hertz, Warszawa 1973, t. 3, s. 290.

Paweł Hertz, O poezji Krasińskiego, w: Świat i dom, Warszawa 1977, s. 127.

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik romantycznych poetów, Warszawa 2003.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Krasińskiego „instynkt” wieczności, w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005

Konstanty Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, wstępem oraz przypisami opatrzył Z. Sudolski, Opinogóra 2009, s. 54-55.

Zofia Szmydtowa, Liryka romantyczna. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński – Norwid, Warszawa 1947, s. 31.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.