Listy z podróży, czyli "Listy o Adamie" Antoniego Edwarda Odyńca

Irena Fedorowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.2.07

Abstrakt


‘Travel Letters’ or ‘Letters about Adam’ by Antoni Edward Odyniec

 

The article presents the background of Odyniec’s Travel Letters and their reception. The author above all focuses on the chronological analysis of Letters and their significance in the shaping of Adam Mickiewicz’s biography reception.


Słowa kluczowe


Antoni Edward Odyniec; Listy z podróży; Adam Mickiewicz; podróż romantyczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janina Kamionka-Straszakowa, Podróż, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 699.

Wiktor Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982, s. 180.

Jean-Charles Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Od dzieciństwa do „Dziadów” części trzeciej, przekł. A. Kuryś, K. Marczewska, Warszawa 1996, s. 310.

Józef Szostakowski, Odyniec jako redaktor i wydawca, „Znad Wilii” 2004, nr 1 (17), s. 133–138

Małgorzata Stolzman, Nigdy od ciebie, miasto… Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863), Olsztyn 1987, s. 70-71 i 74.

Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 200.

Jacek Łukasiewicz, Mickiewicz, Wrocław 1996, s. 82.

Elżbieta Nowicka, Mickiewicz i sztuka opery, w: Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998, red. Z. Trojanowiczowa i Z. Przychodniak, Poznań 1998, s. 164.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.