Kilka uwag o listach dyktowanych Wincentego Pola z lat 1867 i 1869

Monika Myszor-Ciecieląg

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2012.2.08

Abstrakt


Some Remarks on Wincenty Pol’s dictated letters from 1867 and 1869

 

The article deals with the issue of ‘the dictated letter’ in scholarly editing practice. The author presents the background of the letters mentioned in the title and examines the question of letters dictated by blind people in terms of their credibility as a means of communication. She points to various difficulties an editor has to face when preparing similar texts for printing.


Słowa kluczowe


Wincenty Pol; edytorstwo XIX wieku; listy dyktowane; problemy edytorskie; edytorstwo naukowe; epistolografia;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kazimierz Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią (fragment większej całości), „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 106

Małgorzata Kita, Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.

Zbigniew Bauer, Wywiad prasowy. Typologia i struktura, Kraków 1988.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978, s. 28.

Alina Witkowska, Epistolografia epoki romantyzmu, w: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 586.

Zbigniew Sudolski, Polski list romantyczny, Kraków 1997

Jacek Staszewski, Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską w latach 1704-1706 (Misja rzymska), Toruń 1965, s. 156

Wojciech Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski Stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych, Bydgoszcz 1992, s. 48

Stefania Skwarczyńska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak i M. Leś, Białystok 2006, s. 287

Marian Biskup, Polskie listy dowódców Zygmunta I z Prus z okresu wojny z Zakonem Krzyżackim (1519-1521), w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, oprac. komitet red., Warszawa 1991, s. 504

Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii. Od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1976, s. 395-398

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.