Jerzy Stempowski i dziedzictwo oświecenia

Tomasz Chachulski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.1.01

Abstrakt


Artykuł zgłębia problematykę obecności w pismach Jerzego Stempowskiego wątków oświeceniowych.

Słowa kluczowe


Jerzy Stempowski; eseistyka; epistolografia; oświecenie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzej Stanisław Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.

Jerzy Stempowski, Listy, słowo wstępne Jan Kott, Wojciech Karpiński, posłowie Andrzej Stanisław Kowalczyk, wybór i red. Barbara Toruńczyk, Warszawa 2000.

Jerzy Stempowski, Dziennik podróży do Austrii i Niemiec, w: tegoż, Od Berdyczowa do Lafitów, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wołowiec 2001..

Pan Jerzy. Śladami niespiesznego przechodnia. Wspomnienia i szkice o Jerzym Stempowskim, wybór i oprac. Jerzy Timoszewicz, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005.

Jerzy Stempowski, Monsieur Chlewaski, w: tegoż, Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005.

Jerzy Stempowski, Felietony dla Radia Wolna Europa, oprac. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 1995.

Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec), Nowe marzenia samotnego wędrowca, w: tegoż, Od Berdyczowa do Rzymu., Paryż 1971.

Jerzy Stempowski, Epitaphium, w: tegoż, Szkice literackie, wybór i oprac. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 2001, t. II

Jerzy Stempowski, Zapiski dla zjawy, tekst ustalił, przeł. i posłowiem opatrzył Jan Zieliński, przedmowa Wojciecha Karpińskiego, Warszawa 2004..

Jerzy Stempowski, Ziemia berneńska, przeł. i posłowiem opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1990.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.