Jerzy Stempowski o Soli ziemi Józefa Wittlina

Magdalena Chabiera

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.1.04

Abstrakt


Jerzy Stempowski on Józef Wittlin’s Salt of the Earth [Sól Ziemi]

 

In a 1936 text dedicated to Józef Wittlin’s novel Jerzy Stempowski tries to position it within the context of the contemporary political, social and cultural events. He also analyses the artistic values of the novel in relation to the changes of the world-view caused by the traumatic events of the First World War


Słowa kluczowe


Józef Wittlin; Sól ziemi; Jerzy Stempowski;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Paweł Hostowiec, Nowe wydanie «Soli ziemi», ,,Kultura” 1955, nr 7/8, s. 200.

Jozef Wittlin, Sól ziemi, Warszawa 1936, s. 22.

Pierwsze wydanie: Józef Wittlin, Wojna, pokój i dusza poety. Szkice literackie i przemówienia, Zamość 1925.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.