Kartka ocalona z ognia. Liryki polozańskie Adama Mickiewicza: Drzewo i [Wsłuchać się w szum wód głuchy...]

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.2.02

Abstrakt


A sheet saved from fire. Adam Mickiewicz’s post-Lausanne lyric poetry [liryki polozańskie] (Drzewo and [Wsłuchać się w szum wód głuchy...])

 

The article is an interpretation study of two lyric poems by Adam Mickiewicz (Drzewo and [Wsłuchać się w szum wód głuchy...], 1842). It grows out of an analysis of a lost manuscript and the history of the above-mentioned poems’ editions (including commentaries), as well as the notebook romanticism [romantyzm brulionowy] concept developed by the author. This concept encapsulates the inedita and creates a separate sphere in the epoch’s literary art and aesthetics.


Słowa kluczowe


Adam Mickiewicz; liryki lozańskie; liryki polozańskie; drzewo; wsłuchać się w szum wód głuchy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zofia Stefanowska, Mickiewicz – tradycja i nowatorstwo, w: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, wyd. II zmienione, Warszawa 2001, s. 349.

Wiktor Weintraub, Improwizacja w świecie romantycznym, w: tegoż, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.

Dariusz Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996

Juliusz Kleiner, Studia inedita, Lublin 1964;

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.